SimulIDE Knowledge Base – DEPENDENCIES

Runtime dependencies:

 • Qt5 Core
 • Qt5 Gui
 • Qt5 Xml
 • Qt5 svg
 • Qt5 Widgets
 • Qt5 Concurrent
 • Qt5 Multimedia
 • Qt5 Multimedia Plugins
 • Qt5 Serialport

In Ubuntu or other Debian derivatives you can install all runtime dependencies with this command:

sudo apt-get install libqt5core5a libqt5gui5 libqt5xml5 libqt5svg5 libqt5widgets5 libqt5concurrent5 libqt5multimedia5 libqt5multimedia5-plugins libqt5serialport5 libqt5script5 libelf1

Build dependencies:

 • gcc
 • Qt5 qmake
 • Qt5 Core
 • Qt5 Gui
 • Qt5 Xml
 • Qt5 svg
 • Qt5 Widgets
 • Qt5 Concurrent
 • Qt5 Multimedia
 • Qt5 Multimedia Plugins
 • Qt5 Serialport